เลือกภาษา |
ผู้เข้าชม :
Lanna Thai Coffee Hub
ศูนย์รวมข้อมูลทางด้านกาแฟ เพื่อคนรักกาแฟ
ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมคนรักกาแฟ
กิจกรรมคนรักกาแฟ
ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย
ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ (ใกล้คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่การปลูกจนถึงการขาย โดยมีห้องปฏิบัติการสำหรับให้บริการทางด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยของเมล็ดกาแฟ รวมถึงมีห้องปฏิบัติการสำหรับพัฒนาการคั่ว ชง ชิม ทดสอบ วิเคราะห์ และประเมินคุณภาพกาแฟในระดับสากล เพื่อสร้างอัตลักษณ์กาแฟล้านนา เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับกาแฟ เปิดให้บริการสำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ
ทางด้านกาแฟอะราบิกา
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการในแปลง การควบคุมโรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงผู้ที่มีความสามารถในการดูแลรักษา ควบคุมคุณภาพเมล็ดกาแฟครบวงจร ให้บริการในด้านการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาในแต่ละกระบวนการ รวมถึงเป็นผู้ให้การตรวจรับรอง วิเคราะห์ทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยของเมล็ดกาแฟ
ดาวน์โหลด Application ได้ที่