เลือกภาษา |
ผู้เข้าชม :

ค้นหาพื้นที่เพาะปลูก

โปรดระบุคำสำคัญ
คัดกรองโดยจังหวัด
เรียงตามลำดับโดย ตัวอักษร วันที่ล่าสุด

กาแฟตั๋วกะหมี

อัตลักษณ์ : จุดเด่น :  มีการดูแลสวนกาแฟแบบประณีต (Intensive Coffee) และมีการจัดแต่งทรงพุ่มที่เหมาะสม โดยจัดส่วนพื้นที่ปลูกกาแฟชัดเจน เป็นกาแฟกลางแจ้ง และกาแฟในร่ม ที่มีการจัดการด้านเขตกรรมที่ดี         ...

ที่อยู่ : 143 หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240

Tel. : 086-179-5691

ไร่สุวรรณ (สุวรรณการ์เด้น)

อัตลักษณ์ : จุดเด่น : เป็นพื้นที่ปลูกกาแฟเดิมมีระยะเวลานานมากกว่า 30 ปี การปลูกกาแฟร่วมกับแมคคาเดเมีย และมีต้นไม้โบราณ (ต๋าว) มีทั้งต้นกาแฟที่ให้ผลสีเหลือง และสีแดง แต่เน้นการผลิตกาแฟพิเศษจากผลกาแฟสีเหลือง ที่จะทำให้มีรสชาติหวานแบบน้ำผึ้ง เปรี้ยวแบบผลไ...

ที่อยู่ : 113 หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240

Tel. : 085-867-5188

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟผายอง

อัตลักษณ์ : จุดเด่น :  เป็นพื้นที่ปลูกกาแฟอินทรีย์ดั้งเดิม ตั้งแต่ปี พ.ศ 2523 ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปี พ.ศ. 2561-2562 มีความหลากหลายของสายพันธุ์ได้รับจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการจากสหประชาชาติ ...

ที่อยู่ : 16/1 หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

Tel. : 098-770-8912

บริษัท เลพาทอ ออร์แกนิค คอฟฟี่ จำกัด

อัตลักษณ์ : จุดเด่น :  กาแฟอินทรีย์ที่ปลูกร่วมกับป่า ภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ปลูกร่วมกับผลไม้หลักในพื้นที่ได้แก่ พลับ บ๊วย และอะโวกาโด มีการจัดการสวนที่ดี ดินอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ปลูกที่ไม่มีมอด (CBB Free) การแปรรูปเน้นวิธีกึ่งแห้ง (semi dry) น...

ที่อยู่ : 1 หมู่ 1 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

Tel. : 081-289-8962

บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด

อัตลักษณ์ : จุดเด่น :  เป็นกาแฟพันธุ์ typica เป็นส่วนใหญ่ ได้รับการรับรอง USDA Organic ที่ปลูกในพื้นที่สูงตั้งแต่ 1,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไป โดยปลูกร่วมกับชาอัสสัม ภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ...

ที่อยู่ : 151 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Tel. : 088-269-2193

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงดาวเบฟเวอรเรจ

อัตลักษณ์ : จุดเด่น : เป็นพื้นที่ที่มีพันธุ์ไม้หลากหลาย และมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เหมาะสำหรับการขอการรับรองระบบการผลิตที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ระบบมาตรฐาน GAP ระบบมาตรฐาน USDA จีงมีความเหมาะสมในการผลิตกาแฟอินทรีย์ การแปรรูปเน้นวิธีเปียก และนำเสนอเครื่องดื่ม...

ที่อยู่ : 55 หมู่ 12 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170

Tel. : 082-209-2926

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟดอยม่อนจอง

อัตลักษณ์ : จุดเด่น : เป็นการเพาะปลูกกาแฟอินทรีย์ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ที่ระดับความสูงระหว่าง 1,300-1,560 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ร่วมกับการปลูกอะโวกาโด และมีการทำกิจกรรมโดยผู้หญิงทั้งหมด ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการเปิดร้านกาแฟ กาแฟที่ผลิตขึ้นนั้นเน้นกา...

Tel. : 081-035-9468

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โจซาโด

อัตลักษณ์ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โจซาโด เป็นการผลิตกาแฟจากกลุ่มชาติพันธุ์ อาข่า ตั้งอยู่ เลขที่ 137 หมู่ 25 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 70 ไร่ โดยปลูกกาแฟ 12 ไร่ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,500 เมตร เป็นพื้นที่มีค...

Tel. : 065-420-9835

ABU Farm Doichang

อัตลักษณ์ : ABU Farm Doichang เป็นการผลิตกาแฟจากสองพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ อาข่า ที่มีความพยายามในการปรับปรุงพื้นที่กาแฟเดิมของบรรพบุรุษให้สามารถสร้างมูลค่าได้มากขึ้น จากเดิมที่เป็นเพียงการขายผลสดให้แก่ผู้รวบรวมผลผลิตรายอื่น มาเป็นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์...

Tel. : 089-266-9370

วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟอะราบิกาอำเภออมก๋อย

อัตลักษณ์ : ผลผลิตกาแฟอะราบิกาอินทรีย์ การปลูกพืชภายใต้ร่มเงา  

ผลผลิต :

ผลกาแฟสด (เชอรี่) รวม 4 ตำบลในปี 2561 ประมาณ 89.4 กิโลกรัม 

ที่อยู่ : บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Tel. : 085 706 6155

บ้านเลาสู

ผลผลิต :

ผลิต กาแฟผลสด(เชอรี่) 8,000 กิโลกรัม และ กาแฟกะลา 500 กิโลกรัม

ที่อยู่ : บ้านเลาสู หมู่ที่ 8 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Tel. : 089 268 1070

บ้านหินเหล็กไฟ

ผลผลิต :

กาแฟผลสด(เชอรี่)  5,000 กิโลกรัม

ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Tel. : 083 201 9186

บ้านห้วยปู

ผลผลิต :

กาแฟกะลา 1,600 กิโลกรัม

ที่อยู่ : บ้านหินห้วยปู หมู่ที่ 4 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่

Tel. : 085-7066155

บ้านแม่เทย (ซอแอะ)

ผลผลิต :

กาแฟกะลา 1,000 กิโลกรัม

ที่อยู่ : บ้านแม่เทย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Tel. : 088 427 5749

บ้านเด่นฮ่อม

ผลผลิต :

กาแฟสด(เชอรี่) 500 กิโลกรัม

ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

Tel. : 093 271 6481

บ้านกำแพงหิน

อัตลักษณ์ : กาแฟมีกลิ่นหอมน้ำผึ้งป่า

ผลผลิต :

ผลิต ผลสด 2,000 กิโลกรัม และ กาแฟกะลา 2,500 กิโลกรัม

ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

Tel. : 095-4505230

กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกและแปรรูปกาแฟบ้านแม่เหาะ

อัตลักษณ์ : กาแฟรส Balance สัมผัสคล้ายช็อคโกแลต ผสานกลิ่นอายของสมุนไพร

ผลผลิต :

ผลิตกาแฟเชอรี่ 8,500 kg/ปี
ผลิตกาแฟกะลา 1,700 kg/ปี

ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Tel. : 061-8049552

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูกชา-กาแฟ คุณภาพบ้านป๊อก

อัตลักษณ์ : กาแฟรสคุณภาพ สัมผัสคล้ายช็อคโกแลค ให้กลิ่นหอมของดอกไม้ ธัญพืช พืชตระกูลเบอรี่ และ เสาวรส ...

ผลผลิต :

ผลิตกาแฟเชอรี่ 35,000 kg/ปี
ผลิตกาแฟกะลา 7,000 kg/ปี

ที่อยู่ : บ้านป๊อก หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

Tel. : 081-0265178

กลุ่มกาแฟบ้านดอยช้าง @ปาย

อัตลักษณ์ : ดินแดนแห่งขุนเขาพันโค้ง ทะเลหมอก แม่น้ำปาย อากาศเย็นสบาย โชยกลิ่นท้องทุ่งนาเขียวขจี เคล้ากลิ่นกาแฟ นี่คือ รักแท้ที่คอกาแฟตามหา ...

ผลผลิต :

ผลิตกาแฟเชอรี่ 150,000 kg/ปี
ผลิตกาแฟกะลา 30,000 kg/ปี

ที่อยู่ : 142 หมู่ 1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

Tel. : 083–3223259

กลุ่มกาแฟบ่อแก้ว

อัตลักษณ์ : กาแฟคุณภาพ หอมกลิ่นเครื่องเทศ ผสานกลิ่นอ่อนคล้ายข้าวเพิ่งสุก

ผลผลิต :

ผลิตกาแฟเชอรี่ 30,000 kg/ปี
ผลิตกาแฟกะลา 6,000 kg/ปี
ผลิตกาแฟสาร 1,500 kg/ปี

ที่อยู่ : 200 หมู่ 5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250

Tel. : 097-969-5313

123
| Page : 1 of 4 | Goto page :